ALKOHOLIZM PRACA LICENCJACKA PDF

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu .. poligrobulina, dysproteinemie nikotynizm i alkoholizm wzrost stenia fibrynogenu. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Alkoholizm i Narkomania , nr Górski S. obserwatora, Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Ibidem, s Wietnamczykom przeszkadza też alkoholizm oraz.

Author: Akinokasa Maurisar
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 10 February 2018
Pages: 418
PDF File Size: 1.69 Mb
ePub File Size: 10.23 Mb
ISBN: 170-1-69077-802-3
Downloads: 19712
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Karn

Trwae problemy z komunikacj maj duy wpyw na czynny udzia chorego w rehabilitacji i w yciu codziennym, w kontaktowaniu si z rodzin i opiekunami. Uruchamianie pacjenta po udarze mzgu.

Ta nadopiekuczo doprowadza chorego do niemal cakowitego uzalenienia od osb trzecich, co skutkuje prawie licenncjacka rezygnacj powrotu do zdrowia. Bardzo istotne jest take zapewnienie cigoci waciwej rehabilitacji co zaley nie tylko od lekarza podstawowej opieki medycznej, ale take od edukacji chorego, a zwaszcza jego rodziny.

Metody rehabilitacji maja za zadanie wyrobi u pacjenta kompensacyjn sprawno dla zastpienia ubytkw czynnociowych. Some features of this site may not work without it.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Pierwszy krok zawsze rozpoczyna noga sprawna, aby wytumi nieprawidowe wzorce odruchowe. Dodatkowym wposaeniem niepenosprawnych osb materace i poduszki przeciwodleynowe, ka ortopedyczne, uchwyty do azienki i ubikacji oraz sprzt do wicze podwieszki, motorki, zestawy bloczkowo-ciarkowe, hantle, ciarki. Chorego trzeba uspokaja i mie duo optymizmu co do przyszej poprawy, naley powtarza to czsto poniewa jest to pacjentowi potrzebne.

Ukadanie pacjenta na plecach, boku oraz na brzuchu stanowi zarazem jeden z elementw pielgnacji, jak i odpowiednio rozpocztej rehabilitacji. Obraz kliniczny licenciacka niedokrwiennego. Profilaktyk w udarze mzgu mona podzieli na: Zwikszaj ruchomo staww klatki piersiowej, przepony, wzmacniaj minie wdechowe i wydechowe oraz zwikszaj pojemno yciow puc.

  CPANEL ACCELERATED 2 TUTORIAL PDF

Narkotyki i dopalacze jako czynnik kryminogenny by Milena Biernat on Prezi

Badania obrazowe w udarze mzgu. Krwotoki mog pojawi si w kadym miejscu o. Jest ona naturalna, moe by wykorzystywana podczas czytania, jedzenia, czy rozmw towarzyskich. Udary zakrzepowe s najczciej spowodowane przez miadycowe zwenie lub zamknicie ttnicy szyjnej lub ttnicy mzgu rodkowej.

Su do poprawy krenia obwodowego. One of the primary and perhaps most prominent results of alcoholism in families is the initiation of violence and other types of conflict.

Naley take zwraca uwag, aby wdech nastpowa nosem, przy zamknitych ustach, w tempie umiarkowanym, a wydech ustami, w tempie wolnym. Naley jednak pamita o tym e pozycja taka u osb starszych lub z licencjacia sercowymi bywa czsto niewygodna.

Aby im zapobiec lub je zminimalizowa naley prowadzi wiczenia oddechowe wraz z oklepywaniem plecw, stosowa drena uoeniowy z efektywn nauk kaszlu i odkrztuszaniem zalegajcej wydzieliny. Zmiany te w koczynach grnych przebiegaj inaczej ni w koczynach dolnych. Celem jest uzyskanie przez pacjenta optymalnej sprawnoci ruchowej, poprawa samopoczucia i adaptacja alklholizm nowej sytuacji yciowej.

Dopiero po kilku lub kilkunastu dniach stopniowo wzrasta, bardziej w miniach antygrawitacyjnych, w zginaczach koczyny grnej i prostownikach koczyny dolnej. Obraz radiologiczny ostatecznie potwierdza przemieszczenie gowy koci ramiennej.

Koncepcja neurorozwojowa wg Bobath. W przypadku stwierdzenia, e przyczyn udaru jest wylew krwi do mzgu z pknitego ttniaka lub krwotok podpajczynwkowy pacjent musi pozosta w ku okoo 6 tygodni i wykonywa wiczenia w ku. Nadcinienie ttnicze jest najczstsz chorob powodujc krwotoki mzgowe. Bezporednim rezultatem udaru mzgu jest okres wstrzsu mzgowego.

W czasie badania okrela si: Praw rk terapeuta przyciga pacjenta do siebie, rozcigajc poraon stron ciaa. Utrata zdolnoci do zapamitywania nowych informacji amnezja. Z tego powodu udar prawej strony mzgu wpywa na lew stron ciaa i odwrotnie. Decyzja o rozpoczciu aktywnego uruchamiania, czy pionizacji musi by przemylana i podjta na podstawie wynikw kontrolnych bada TK mzgu oraz stan oglny pacjenta.

  DNV RP E305 PDF

Jeli jest to moliwe naley unika stosowania lasek, czy te podprek. Mona wykorzysta tutaj wiczenia Brgera. Zastosowanie podcigu gumowego na stop, zapobiega jej opadaniu oraz stabilizuje j w pozycji poredniej, powoduje zahamowanie dalszego rozcigania mini prostownikw i strzakowych co pozwala na zwikszenie wydolnoci chodu.

W wikszoci przypadkw jest to postpowanie czasochonne, kosztowne oraz wymagajce duej wiedzy i znacznych umiejtnoci. Niestety zdarzaj si przypadki, e chory nigdy nie wraca do penej sprawnoci. Ich celem jest zwikszenie zasigu i precyzji chwytu, a take odzyskanie utraconych umiejtnoci manipulowania przedmiotami.

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu – [DOC Document]

Metody usprawniania po udarze. Osoba ktra doznaa udaru moe napotka nastpujce trudnoci: Rol terapeuty w tym momencie jest zabezpieczenie kolana poraonego, za pomoc wasnych koczyn oraz sterowanie ruchem poprzez barki pacjenta.

Odwracalne niedokrwienie mzgu, Objawy ustpuj w cigu 3 tygodni. W metodzie PNF wana role odgrywa analiza i nauka chodu.

Typowy wzorzec skurczowy prowadzcy do znacznej spastycznoci: Moe popa w depresj lub atwo wpada w zakopotanie. Z punktu widzenia pielgnacji opanowanie tego wiczenie to w duym stopniu uatwia ubieranie, rozbieranie oraz podkadanie basenu.

Moe si zdarzy ,e pacjent zacznie unosi poraon stop.